2010. november 22., hétfő

Adventről

Az idén november 28-ra esik az első adventi vasárnap.

Advent, érkezést jelent, azt jelenti, hogy ott vagyok ahova el akartam jutni, éppen csak a pillanatot jelzi, azt a pontot, amikor ott vagyok, jelen vagyok a várt, tervezett pillanatban.  Az érkezés pedig mindig várakozást is jelent, várom, hogy odaérhessek és várnak rám.  Az eltervezett jövő megvalósulása a jelenben, tér és idő harmóniája általam és tervezőm által.
Az érkezésben egy pillanatra lehetőségem van megfigyelni önmagamat, a megvalósult célt, amiért útra keltem, lépéseket tettem, helyben és időben elmozdultam, hogy odaérkezzek.
Az érkezés a pillanatban való elkötelezettségünk, amennyire odaadjuk magunkat ennek a pillanatnak, annyit kaphatunk tőle. Az érkezés előtt van egy út. Elindulni úgy tudunk, ha belőlem indul egy gondolat valaki más felé, ami, aki rajtam kívül álló, ez lehet olyan gondolat, ami érzés, tudatalatti gondolat, de lehet tudatos akartban megjelenő is. Az érkezéshez nem elég elindulni, lépni is kell az úton, ehhez erő kell, életerő, lelki erő, ami a szívünkben lakozik. Bíznom kell a gondolatban, a másikban, ami rajtam kívüli, ez azt is jelenti, hogy a saját lelkierőmben bízok, amit a másiknak adni tudok. Szívesen kell tennem, amit tenni gondoltam. Ugye milyen csodás nyelvünk van…
Mi kell még az érkezéshez, sok mindent szeretnénk tenni, amit szívesen teszünk, de nem mindegyik tudatos. Ami nem tudatos, akkor abból, olyan tett, vagy gondolat lesz belőle, amelyik automatikus, tehát, amit úgy teszek, hogy nem kell hozzá kreatív gondolat. Előrébb tehát nem jutottam, csak újból elvégeztem valamit, amit már korábban is. Mit jelent akkor szívből tenni valamit, amivel önmagamat adom, amiből visszakapom, azt, amit adok, amivel tehát előrébb jutok az utamon? Az ilyen lépést igazán meg kell gondolni, mondhatni, mérlegelni kell mennyi az annyi. Mennyit adjak a testemből, mennyit adjak a testemnek, hogy tovább tudjon haladni az úton, hogy maradjon ereje a megérkezésig. Élet és halál kérdése, magamhoz venni élet, megvonni magamtól halál. Magamhoz venni és másnak is adni belőle, már mérlegelés, épp annyit adni, amennyit bírunk és amennyit elbír a másik. Az adáshoz, a továbblépéshez bátorság kell. Oda merjük e adni az erőnket, amit élvezettel mi is el tudunk használni, vagyunk e olyan bátrak, hogy bízunk benne visszakapjuk. A mérlegelésben van valami, ami kibillent az egyensúlyból és van valami, ami arra ösztönöz, hogy egyensúly legyen. Az igazságosság ami bennünk van, amit a felsőbb hatalomtól várunk egyensúlyt szeretne elérni, az ösztöneink, ösztönerőink pedig a kibillenés irányába hatnak. A megérkezéshez meg kell találnunk az egyensúlyt az igazságosságban. A megérkezés az igazság pillanata.

2010. november 17., szerda

4in 1?

A test és a lélek összehangolása, önmagunk megismerésére való törekvésben van. Cselekvéseink mozgatórugója bennünk van elrejtve. Valódi megismerésre jutni, megismerés által juthatunk el, ehhez nem elég a szemünkkel néznünk és szemlélnünk.  Leginkább szemünk által tapasztalt érzéseinkre hallgatunk, automatikusan cselekszünk. Természetesnek vesszük, hiszen érzékszerveink összehangolódnak, minden képhez, amit szemünkkel látunk, hangok, szagok, tapintási ingerek, ízek tapadnak, ezért sokszor elég egyet felidézni a tapasztalt inger-együttes egyikéből és máris az egész érzést átéljük. Ugyanígy elég egy érzésnek felmerülnie egy egész inger-együttes idéződik fel vele együtt. Ritkán némelyiknek tudatában vagyunk, a legtöbb azonban tudatalatti tárházban pihen, amíg valami hozzákapcsolódó komponens, vagy irrigens fel nem ébreszti, vagy változásra nem kényszeríti. Lehetnek előrevivő, semleges és visszahúzó erejűek a bennünk tárolt információkhoz tartozó érzéseinkben megjelenő, hirtelen felbukkanó vendégek.
Ilyenkor kibillenünk megszokottságunkból, ez lehet egy pillanatnyi ÖRÖM, vagy  LEHANGOLTSÁG , AHA ÉLMÉNY, egy, de ja vu, egy allergiás tünet, vagy betegség megjelenés is.
Miként kezeljük ezeket a lehetőségeket az tőlünk függ, attól hogyan kapcsolódunk a MEGISMERÉSHEZ. A megismerés, ahogy az élethez kapcsolódunk, annak tudata, ahonnan az életet származtatjuk: TEST? LÉLEK? SZELLEM? Az anyag melyből testünk részecskéi összeállnak, az ásványiság, amely mintegy csodálatos kombináció működik és hiányokkal, többletekkel, ha rendelkezik boldog, avagy depresszióba zuhan, öröklésünk hozadékai, az orvostudományi és a klinikai végtermék lettünk az evolúció során? Az életerő mely agyunk irányítása és fejlettsége lévén, a hormonok és a megszerzett öröklési és élettapasztalás és szerető gondoskodás, megfelelő gondoskodás: szeretet, óvás, szükséglet-kielégítés, által megfelelően jó hozzánk, akkor az ennek megfelelő energiaszinttel éljük az életünket, életünk alakulása a magunk és környezetünk kezében van? A felsőbb irányító mely bármit is teszünk, vagy nem teszünk, irányítja a földi és élővilág, világi és univerzumbéli körforgását, benne nekünk, embereknek egy beteljesítendő feladatot szánt?
Hol vagyok ebben ÉN? Kell, hogy legyek valahol, hiszen érzem, milyen fontos is vagyok magam számára, bár ezt TITKON eléggé igyekszem titkolni, vagy eléggé igyekszem előtérbe helyezni.
Nos, az igazsághoz való hozzáállásunk, ma már nem az igazság valóságtartalmának megkérdőjelezése kell, legyen, hanem annak tudatos kialakítása önmagunkban. Felismerni, hogy az általunk teremtett, szerepekbe merevedő világban, a dolgok mögött milyen szellemit tudunk felfedezni.
Azt érezzük, hogy a kőkemény világban nehéz, annyira elhalványulni, hogy valóban jelen tudjunk lenni, mindabban, amiben jelen kell lennünk: nőiség, anyaság, feleség, (ez egy csodálatos szó valakinek a fele lenni, ma sokszor az ellen-fele-t jelentheti sokak számára…felesége lenni valakinek, feleségemnek nevezni ez igazán jó: elfogadni, befogadni, átölelni)(a férj szóban a férni, hozzám férni, a kérdés, a feltétel: hozzád férhetek-e?, benne van a felszólítás, az ige, a teremtés,: férj, férje, férjem)
Megtalálhatnánk a nem is oly távoli múltban a hitvesem szóban, igazán kifejezte, hogy ez nem csupán az anyag kiegészítés, a férfi és a nő egybefonódása, hanem szellemi együttélést is jelent. Milyen fontos is ez; azt érezzük magunkban, amikor nem találjuk a hitünket, keressük feladatunkat, keressük magunkban a férfit, vagy a nőt, és mindkettőt. Valójában a létünk forrását keressük, a megismerést, amiben élünk.

2010. november 10., szerda

szellemi tanulócsoport

Kezdjünk bele!
Rudolf Steiner: Theosophie( A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei)
 
November 19. péntek 15 óra 17 óra 19 óra
 
"... Az életerő megnyilvánulásait az ember közönséges érzékeivel nem észleli. Látja a növény színeit, szagolja illatát; az életerő rejtve marad ez elől a megfigyelés elől. ..."

ünnepeink és ajándékaink(folyt.)

Az öröm átélése, katarzis élmény, felszabadító, megnyíló, kiáradó érzés és testi élmény egyben. A ha-ha, he-he, hi-hi, ho-ho, hu-hu olyan csatornát nyit meg számunkra, amely levezeti az idegi csatornákon felgyülemlett görcsös állapotot. Spontán jövő érzéskiáradás, jelzéssel bír számunkra.
 A belső boldogság érzése az az érzés, amit csak mi élünk meg. Az a boldogság és öröm, amit valamilyen dolog kedvező alakulása révén élünk meg,  az kívülről hat ránk, majd ha ez elmúlik, megváltozik, az öröm is elmúlik. Ilyenkor a külső dolgok változásában reméljük megtalálni az eljövendő tartós boldogságot.Ha sikerül önmagunkban kifejleszteni egy szeretetet és boldogságot sugárzó lényt, az a nehezebb helyzetekben és kapcsolatok mélységének átélésekor velünk lesz, nemcsak bennünk lesz, hanem a másik embernek is adunk belőle.
A boldogság a legtöbb, amit a másiknak adhatunk, ez az érzés nem ismer határokat, mindenhova beférkőzik, mindenre talál megoldást, végtelen energia veszi körül. Életünkben egyszer legalább átéljük, majd keressük. Legtöbbször önmagunkon kívül, pedig amikor átéltük, tudjuk, hogy hol találjuk. A szeretetben leljük meg, amelyet el akarunk érni és az út, amely odáig vezet is a szeretet. Most kezdődik, most van és ami lesz most van. Kezdjünk el szeretni, mert szeretünk, hogy szeressünk majd.

2010. november 8., hétfő

ünnepeink

Mit jelenthet számunkra Márton napja?

Nos Márton katonából lett püspök, majd szent.Legendája még él a legtöbb magyarlakta vidéken, az egész országban. Sok település, kápolna, templom, természeti képződmény őrzi a nevét. Legendája, róla elterjedt mesék és mondák  révén a köztudatba sokféleképpen él és sokminden kapcsolódik hozzá; katonaság, önzetlen odaadás, a koldusélet, szegénység önzetlen támogatása, szerénység, önzetlenség erénye, a liba.
A középkorban nagy tisztelettel övezte a magyar nép, élő szentként tisztelte, a köztudatban a mindennapi cselekedetei élő tiszteletet követeltek, Szűz Mária után ő volt az ország patrónusa (ronus regni). Toursi püspök volt, kutatások azt bizonyították, hogy az akkori Saváriában született (Szombathely) 361-ben, régebben Szentmártonfalu, az átépített Szent Márton templom,  ezek szerint talán Márton szülőházára épült rá. Előtte egy kút állt, Szent Márton kútja a középkor óta, Eszterházy Pál szerint ennek a kútnak a vizével keresztelték meg Szent Mártonunkat. Ma egy egyházművészeti kútkompozíció áll a helyén (Rumi Rajky István alkotása, 1938).
folyt.
Szólj hozzá!

2010. november 1., hétfő


Tiszta Látást Mindenkinek!
Nyolc alkalomból álló tréninget szervezünk a tisztább látás érdekében.
A tréning során a környezeti ártalmak, stressz, és érzelmi problémáink
miatt megváltozott érzékelésünket alakítjuk vissza képességfejlesztő
tornával.
Szeretettel:
Horgosy Ágnes
tanító,
természetgyógyász-kineziológus, Brain Gym oktató,
Bach-virág és Su Jok terapeuta


November OLVASÓ-HÁZ hétvége
Hozd el könyvedet, amely megváltoztatta életedet, formálta szellemiségedet, beszélgessünk róla, találkozz hasonló emberekkel.
Könyvespolcunkon, olyan könyveket sorakoztatunk fel, melyek mély benyomást tettek ránk eddigi életünk folyamán.

Hozd el gyermekedet, aki szeretne olvasni, de nem szeret olvasni, nem tud olvasni, nem akar olvasni.
Segítségedre lesz:
Grafológia
Gyógypedagógia
Olvasó-tanoda
Kineziológia
Természetgyógyászat
Bach-virág és Su Jok terápia
Mese
szellemi olvasó kör indul

Családállítást tartunk legközelebb januárban
jelentkezz be 30/486 12 83

Előadásunk:
Természetes szülés- otthon születés Magyarországon
November 12-én pénteken


November 18 Előadás és beszélgetés:  
Az életfejlődés dinamikája
 periódusok, krízisek, váltások, generációs programok, női és férfi életcélok
Ligetvári Anita
transzperszonális pszichológus